Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-9:2009

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 9: Provningsförhållande att föredra vid bestämning av referenshörtröskelnivåer (ISO 389-9:2009)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-9:2009

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 9: Provningsförhållande att föredra vid bestämning av referenshörtröskelnivåer (ISO 389-9:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 389 specifies test conditions for determining the hearing thresholds of subjects for the purpose of establishing standardized values for reference hearing threshold levels.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-9:2009

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 9: Provningsförhållande att föredra vid bestämning av referenshörtröskelnivåer (ISO 389-9:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels (ISO 389-9:2009)

Artikelnummer: STD-69870

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-28

Antal sidor: 24