Standard Svensk standard · SS-ISO 9613-1

Akustik - Dämpning av ljud under utbredning utomhus - Del 1: Beräkning av atmosfärens ljudabsorption

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9613-1

Akustik - Dämpning av ljud under utbredning utomhus - Del 1: Beräkning av atmosfärens ljudabsorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9613-1

Akustik - Dämpning av ljud under utbredning utomhus - Del 1: Beräkning av atmosfärens ljudabsorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmhosphere

Artikelnummer: STD-16627

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-05-05

Antal sidor: 36