Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22868:2021

Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 22868:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22868:2021

Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 22868:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a noise test code for determining, efficiently and under standardized
conditions, the common noise emission characteristics of portable, hand-held, combustion engine
powered forest and garden machines, and specific requirements for chain-saws, brush-cutters, grasstrimmers,
edgers, pole-mounted powered pruners, hedge-trimmers and garden blowers/vacuums/
knapsack mist blowers. Noise emission characteristics include the A-weighted emission sound pressure
level at the operator position and the A-weighted sound power level.
Noise test codes as described in this document enable the manufacturer to verify the effort regarding
low noise design.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140) Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Skogsbruk (65.060.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22868:2021

Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 22868:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Handhållna skogsmaskiner, SIS/TK 212

Internationell titel: Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2021)

Artikelnummer: STD-80028456

Utgåva: 5

Fastställd: 2021-04-06

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO 22868:2011