Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-8:2005

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 8: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för rena toner och cirkumaurala hörtelefoner (ISO 389-8:2004)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-8:2005

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 8: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för rena toner och cirkumaurala hörtelefoner (ISO 389-8:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 389 specifies reference equivalent threshold sound pressure levels (RETSPLs) for pure tones in the frequency range from 125 Hz to 8 kHz, applicable to the calibration of air conduction audiometers equipped with a particular model of circumaural earphones (SENNHEISER HDA 200).
NOTE Some notes and references on the derivation and the test conditions used to determine the recommended reference levels are given in Annex A and the Bibliography.
The sound attenuation of the earphone is given in Annex B. For speech audiometers of types A-E and B-E (see IEC 60645-2), the correction figures of the earphone for a free-field equivalent output are given in Annex C.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-8:2005

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 8: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för rena toner och cirkumaurala hörtelefoner (ISO 389-8:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones (ISO 389-8:2004)

Artikelnummer: STD-39434

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-22

Antal sidor: 11