Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-6:2007

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 6: Hörtröskelnivåer för provningssignaler med kort varaktighet (ISO 389-6:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-6:2007

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 6: Hörtröskelnivåer för provningssignaler med kort varaktighet (ISO 389-6:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-6:2007

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 6: Hörtröskelnivåer för provningssignaler med kort varaktighet (ISO 389-6:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 6: Reference hearing threshold levels for test signals of short duration (ISO 389-6:2007)

Artikelnummer: STD-61572

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-12

Antal sidor: 13