Tekniska kommittéer inom transport och fordon

När vi väljer transportmedel förutsätter vi att resan blir bekväm och säker oavsett om vi väljer tåg, båt, bil eller flyg – och så ska det naturligtvis vara. Ökande krav på bland annat säkerhet, miljö avseende utsläpp samt interoperabilitet gör att samverkan genom utveckling av standarder är en viktig förutsättning för att nå dessa krav.

Visa mer/mindre

För att närma oss nollvisionen för antalet dödade och skadade i trafiken är standardiseringsinsatser en viktig del. Barnsäkerhet i bil är ett område där Sverige var initiativtagare till den globala standardiseringen på området. Standardiseringen har resulterat i världsstandarden ISOFIX ("plug and play") för bilbarnstolar som har accepterats och arbetats in i lagkrav och reglementen runt om i världen.  Arbete för att minimera ett fordons energianvändning och minska utsläppen är högaktuellt och där utveckling av standarder är en viktig del för att uppnå klimatmål, certifiering och ställda krav.

Standarder inom ämnesområdet tas fram för att utveckla olika typer av fordon och transporter och underlättar bland annat tolkning av lagstiftning och bidrar därmed också till ett tryggt och säkert samhälle

Barnsäkerhet i bil – TK 242


Belastningsergonomi – TK 380/AG 1


Bilbelysning – TK 219


Bromssystem för kommersiella fordon – TK 217


Byggnaders påverkan av vibration – TK 111/AG 3


Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare – TK 214


Däck och hjul – TK 218


El- och elektronikutrustning för vägfordon – TK 240


El- och hybridfordon – TK 517


Fordonsdynamik  – TK 236


Fordonsergonomi – TK 238


Fordonssäkerhet – TK 237


Fritidsbåtar (under 24 m) – TK 232


Gasinfrastruktur för fordonsindustrin – TK 289/AG 2


Handhållna skogsmaskiner – TK 212


Hållbarhetskriterier för bioenergi – TK 526


Järnväg, tunnelbana och spårväg – TK 254


Konsument- och transportförpackningar – TK 164


Lastsäkring - godstransporter – TK 591


Ledningssystem för trafiksäkerhet – TK 511


Livsmedels- och förpackningsmaskiner – TK 244


Markutrusningar för flygplatser – TK 259


Motorbränslen – TK 415


Motordrivna trädgårdsredskap – TK 230


Motorer i bilar – TK 220


Renhetsteknik  TK 108


Samhällssäkerhet – TK 494


Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar – TK 234


Skeppsteknik och marin teknologi – TK 477


Tillgänglighet till vägfordon för persomner med begränsad rörlighet – TK 498


Utrustning för bensinstationer – TK 287


Utrustning för vägunderhåll – TK 455


Vägtrafikinformatik (intelligenta transportsystem) – TK 255