Standardutveckling · SIS/TK 237

Fordonssäkerhet

Verksamheten omfattar standardisering relaterad till aktiv och passiv fordonssäkerhet, områden där Sverige både historiskt och i nuläget ligger långt framme och har en stark ställning.

Standardiseringsinsatserna ska medverka till att säkerheten för bilpassagerare och andra trafikanter förstärks så att antalet dödade och skadade i trafiken minskar, och att vi därigenom närmar oss nollvisionen.

Med denna övergripande vision är det en viktig uppgift för standardiseringen att skapa nya plattformar som möjliggör harmonisering och internationellt erfarenhetsutbyte allteftersom utvecklingen går framåt.

Mål:

  • Påverka utvecklingen inom ISO-arbetet på området fordonssäkerhet på sådant sätt som gagnar svenska intressen i ett globalt perspektiv.
  • Påverka utvecklingen av myndighetskrav (främst inom UN-ECE) på ett sätt som tar tillvara svenska erfarenheter vad gäller säkerhet.

Ambitionen är att SIS/TK 237 ska samla parterna i Sverige som arbetar aktivt inom fordonssäkerhet (passiv och aktiv) samt räddningsinformation.

SIS/TK 237 är svensk referens för arbetet inom ISO/TC 22/SC 36 Safety and impact testing, och dess undergrupper.

SIS/TK 237 ska aktivt bevaka och kommentera samtliga standarder/specifikationer som är av svenskt intresse under framtagningsprocessen.

Med utgångspunkt från standardiseringsverksamheten hanterar TK 237 även relaterade frågor vad gäller myndighetskrav, forskning/utveckling på området, konsumenttester och övrig omvärldsbevakning.

SIS/TK 237 har två stycken arbetsgrupper som svarar för sekretariatsåtagandet i följande ISO-arbetsgrupper:

TK 237/AG 1: Sekretariat ISO/TC 22/SC 36/WG 7 Traffic accident analysis methodology (inkl. TF Rescue information). Denna grupp finansieras helt inom ramen för TK 237.

TK 237/AG 2: Sekretariat ISO/TC 22/SC 33/WG 16 Active safety test equipment. Denna grupp har separat finansiering.

Verksamheten kan sägas stå på "tre ben":

1) Aktiv påverkan av, för svenskt vidkommande, intressanta/viktiga ärenden inom 
ISO/TC 22/SC 36 Safety and impact testing, och dess undergrupper.

2) Referens- och diskussionsforum för de gemensamma industri- och myndighetsinsatserna i EEVC, samt relaterade frågor inom ECE och EU

3) Bevakning av forskningsprojekt som anknyter till de ovanstående aktiviteterna.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 52 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 237/AG 01, Nackskadeprovning
SIS/TK 237/AG 02, Active safety, ISO-sekretariat
Deltagare 13 företag och organisationer
Aptiv Contract Services Sweden AB, Troy
AstaZero AB Test Site, Göteborg
Autoliv Development AB, Vårgårda
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
If Skadeförsäkring AB, Stockholm
Magna Electronics Sweden AB, Vårgårda
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Scania CV AB, Södertälje
UniqueSec AB, Hovås
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics, chassis components and driving automation systems testing
ISO/TC 22/SC 33/WG 16, Active Safety test equipment
ISO/TC 22/SC 33/WG 3, Driver assistance and active safety functions
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenarios of automated driving systems
ISO/TC 22/SC 36, Safety and impact testing
ISO/TC 22/SC 36/WG 3, Instrumentation
ISO/TC 22/SC 36/WG 5, Anthropomorphic test devices
ISO/TC 22/SC 36/WG 6, Performance criteria expressed in biomechanical terms
ISO/TC 22/SC 36/WG 7, Traffic accident analysis methodology
ISO/TC 22/WG 18, Exterior protection
SIS/TK 237/AG 02, Active safety, ISO-sekretariat:

ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems

ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)

ISO/TC 22/SC 32/AHG 2, Guidelines for cooperative interference mitigation of automotive millimeter-wave radar

ISO/TC 22/SC 32/AHG 3, Test method for detection performance of millimeter-wave radar

ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics, chassis components and driving automation systems testing

ISO/TC 22/SC 33/WG 16, Active Safety test equipment

ISO/TC 22/SC 33/WG 3, Driver assistance and active safety functions

ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenarios of automated driving systems

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Övrigt (13.340.99) Fordonsteknik (43) Fordon Allmänt (43.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2024

I verksamhetsplanen kan du läsa mer om omfattningen av kommitténs arbete, årets mål och aktiviteter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se