Standardutveckling · SIS/TK 259

Markutrustningar för flygplatser

Arbetet på en flygplats innefattar många moment av varierande komplexitet. Genom att utarbeta standarder inom området för markutrustning på flygplatser kan arbetsmiljön och säkerheten förbättras för markpersonalen.

Arbetet i SIS tekniska kommitté Markutrustningar för flygplatser behandlar säkerhet vid arbete med maskiner och utrustningar på flygplatser. Denna kommittén möjliggör att sammanföra svenska intressen och att finna en gemensam plattform för att kunna delta i det internationella och europiska arbetet. 

Bakgrunden till kommitténs arbete är europastandardiseringen inom området, som startades för att ge stöd till maskindirektivet, för de olika typer av maskiner och fordon som används på flygplatser. Nu med den nya maskinförordningen kommer många standarder behöva revideras i enlighet med förordningen. 

Numera omfattar kommitténs arbete utrustning och infrastrukturen både för traditionella och nyare flygplatstyper såsom de för UAS och elflyg. 

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande inom internationell standardisering. Den medverkar aktivt i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen (CEN och ISO). På så sätt kan den driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svensk industri. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket också stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna, eftersom de är direkt kopplade till EU:s maskindirektiv.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen.

Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket leder till nya insikter och tillgång till tidig information, som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Många ser det som en strategisk viktig aktivitet att ta tillvara på möjligeten att påverka, nätverka och dela kunskaper i en kompetent grupp.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 57 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Envirotainer Engineering AB, Sollentuna
Luftfartsverket ATS & ATCC Stockholm-Arlanda flygplats, Stockholm-Arlanda
SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
Textron Sweden AB, Trelleborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 20, Aircraft and space vehicles
ISO/TC 20/SC 1, Aerospace electrical requirements
ISO/TC 20/SC 17, Airport infrastructure
ISO/TC 20/SC 9, Air cargo and ground equipment
CEN/TC 274, Aircraft ground support equipment
CEN/TC 274/WG 1, Working Group Revision
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Verksamhetsplan 2024

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Campbell
Projektledare
sara.campbell@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektkoordinator
jonatan.ringenson@sis.se