Standardutveckling · SIS/TK 218

Däck och hjul

Däck och fälgar är ett område som är helt globalt. Hjulet (däck samt fälg) används i princip på alla typer av fordon (t.ex. bilar, lastfordon, industrifordon, cyklar, motorcyklar, flygplan) för att möjliggöra mobilitet för fordon vid förflyttning på jordytan.

Det internationella arbetet bedrivs inom ISO/TC 31 Tyres, rims and valves personbilsdäck, lastbilsdäck och traktordäck.

Scopet för ISO/TC 31 är i korthet klassificering, storleksbeteckningar samt dimensionering och värdering av däck, fälgar och ventiler.

I standardiseringsarbetet ingår även utveckling av alla typer av däckstrycksmätning för främst personbilar.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 47 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 218/AG 01, Hjulförvaring
Deltagare 10 företag och organisationer
Anders Gradeen Kunskapsstöd & Rådgivning AB, Växjö
LGL Construction AB, Smålandsstenar
Materialhanteringsgruppen, MHG, Stockholm
Michelin Nordic AB, Stockholm
Nira Dynamics AB, Linköping
SL - Konsult, Lyckeby
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Svenska Lager Slab AB, Värnamo
Vaggeryds Maskin AB, Vaggeryd
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics, chassis components and driving automation systems testing
ISO/TC 22/SC 33/WG 5, Wheels
ISO/TC 31, Tyres, rims and valves
ISO/TC 31/SC 3, Passenger car tyres and rims
ISO/TC 31/SC 4, Truck and bus tyres and rims
ISO/TC 31/SC 5, Agricultural tyres and rims
ISO/TC 31/SC 6, Off-the-road tyres and rims
ISO/TC 31/SC 7, Industrial tyres and rims
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 15, Safety of machines for mounting and demounting vehicles tyres
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Däck (83.160) Däck för vägfordon (83.160.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Uppstart av arbetsgrupp för standard kring hjulförvaring

Hjulförvaring

Däckbranschens aktörer installerar allt fler och högre ställage i sina däckhotell för att möta en ökad efterfrågan för förvaringstjänster. Hur skall dessa förvaringssystem utformas för att vara effektiva och samtidigt vara en säker arbetsplats för medarbetaren?

Nu startar ett arbete för att skapa svensk och på sikt internationell standard inom området hjullagring/förvaring. Målsättningen är att med en bred förankring skapa en eller flera standarder för bl.a. däckhotell och som leverantörer till dessa kan förhålla sig till.

Läs mer här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Madeleine Thour
Projektledare
+46(70)-091 61 71
madeleine.thour@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektkoordinator
jonatan.ringenson@sis.se