Standardutveckling · SIS/TK 111

Vibration och stöt

Maskiner, fordonstrafik och byggnadsarbeten kan ge upphov till vibrationer som är skadliga för människa och känslig apparatur. SIS/TK 111 - Vibration och stöt ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor.

Det svenska nationella standardiseringsarbetet bedrivs i Vibration och stöt - SIS/TK 111. Kommittén ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor. Hit hör även övervakning av tillståndet på maskiner och byggnader utsatta för vibrationer.

Kommittén består av tre arbetsgrupper: AG 1 – Människans påverkan av vibrationer, AG 2 – Maskiners påverkan av vibrationer samt AG 3 – Byggnaders påverkan av vibrationer.

Människans påverkan av vibrationer – AG 1

Arbetsgruppen behandlar bl.a. metoder för utvärdering av helkroppsvibrationers inverkan på människan, ofta via fordonssitsar. Även mätning och bedömning av vibrationer som överförs till handen hanteras.

Maskiners påverkan av vibrationer – AG 2

Standarderna är ett hjälpmedel vid utvärdering av vibrationer på t ex generator och turbiner. Det gäller utformning av acceptansgränser för vibrationer och balansering. Det gäller också larm och trippgränser för vibrationer samt metoder för diagnostik. Dessa standarder handlar t ex om instrumentering, signalbehandling och balanseringsmetoder.
Kommittén behöver fler experter som har kunskap inom något av dessa områden och som ser att standardisering underlättar vårt arbete att bygga förtroende mellan kunder och leverantörer.

Byggnaders påverkan av vibrationer – AG 3

Den svenska standarden SS 4604866 - Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader är ständigt aktuell då sprängningsarbete ofta orsakar vibrationer som påverkar angränsande byggnader och anläggningar. I Stockholm påverkar just nu sprängningar för den nya tunnelbanan en mängd olika byggnader och anläggningar varav många är kulturhistoriska hus och kyrkor med extra känsliga material och ytskikt.

Mer information om kommitténs arbete:

Bakgrund Läs mer
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Utgivet 116 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 111/AG 01, Människans påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 02, Maskiners påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 03, Byggnaders påverkan av vibrationer
Deltagare 30 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
Atlas Copco Industrial Technique AB, Stockholm
Ava Monitoring AB, Göteborg
Berg & Byggteknik i Norberg AB, Norberg
Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomi, Lidköping
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Dahlgren & Mejner Teknikkonsult AB, Hägersten
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Forcit Consulting AB, Mölndal
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
Husqvarna AB, Huskvarna
IF Metall, Stockholm
Metron Miljökonsult AB, Göteborg
Multiconsult Norge AS Avd Trondheim, TRONDHEIM
Nitro Consult AB, Göteborg
OKG AB, Oskarshamn
Ringhals AB, Väröbacka
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Siemens Energy AB, Finspång
Sigicom AB, Älvsjö
Standard Norge, Lysaker
SWECO Sverige AB, Stockholm
TGS Sweden AB, Västerås
Tilia Consult AB, Hägersten
Trafikverket Region Väst, Göteborg
Tremula Teknologi AB, Linköping
Trossamfundet Svenska Kyrkan, Uppsala
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
WSP Sverige AB, Kalmar
ÅF-Infrastructure AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
SIS/TK 111/AG 01, Människans påverkan av vibrationer:

CEN/TC 231, Mechanical vibration and shock

CEN/TC 231/WG 12, Machinery Regulation Related Revisions

CEN/TC 231/WG 2, Hand-arm vibration

ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition monitoring

ISO/TC 108/SC 4, Human exposure to mechanical vibration and shock

ISO/TC 108/SC 4/WG 13, Evaluation of human exposure to whole-body vibration

ISO/TC 108/SC 4/WG 14, Posture related to whole-body vibration

ISO/TC 108/SC 4/WG 19, General aspects of human exposure to vibration

ISO/TC 108/SC 4/WG 3, Hand-transmitted vibration

ISO/TC 108/SC 4/WG 9, Whole-body vibration in railbound vehicles

ISO/TC 108/WG 28, Vibration materials

ISO/TC 108/WG 33, Human response to vibration - Measuring instrumentation

ISO/TC 108/WG 34, Calibration of vibration and shock transducers

ISO/TC 118, Compressors and pneumatic tools, machines and equipment

ISO/TC 118/SC 3, Pneumatic tools and machines

ISO/TC 118/SC 3/WG 3, Vibrations in hand-held tools

SIS/TK 111/AG 02, Maskiners påverkan av vibrationer:

ISO/TC 108/SC 2, Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures

ISO/TC 108/SC 2/WG 1, Rotordynamics and vibration of machines

ISO/TC 108/SC 2/WG 10, Basic techniques for vibration diagnostics

ISO/TC 108/SC 2/WG 31, Balancing

ISO/TC 108/SC 5, Condition monitoring and diagnostics of machine systems

ISO/TC 108/SC 5/WG 7, Training and accreditation in the field of condition monitoring and diagnostics

SIS/TK 111/AG 03, Byggnaders påverkan av vibrationer:

ISO/TC 108/SC 2/WG 8, Ground-borne noise and vibration from rail systems

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Vibrationer (14.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal för:

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

 

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg9.png
sdg4.png
sdg3.png

Läs mer om de globala målen här >

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrike Ryll
Projektledare
ulrike.ryll@sis.se

Ulla Hihldor
Projektkoordinator
ulla.hihldor@sis.se