Standardutveckling · SIS/TK 219

Bilbelysning

Bilbelysning är ett samlingsbegrepp för all fordonsbelysning på utsidan av ett vägfordon (personbil, lastfordon, buss). All denna utsidesbelysning är huvudsakligen menad att kommunicera och indikera fordonets uppförande och rörelser för andra trafikanter. Ur säkerhetssynpunkt är det av största vikt att bilbelysning görs med gemensamma standarder och globala regelverk.

För att lösa alla problem kring bilbelysning så finns det internationella samarbetsorganisationer dels på myndighetssidan och dels på industrisidan. Då det gäller bilbelysning heter den internationella samarbetsorganisationen på myndighetssidan WP 29 (Working Party for Harmonization of Vehicle Regulations) med specialistgruppen GRE (Working party on Lighting and Light-signalling) och har sitt säte inom FN i Genève. Deras uppgift är att skriva de internationella regelverken.

På industrisidan heter gruppen GTB (The International Automotive Lighting and Light Signalling Expert Group) och den har möte två gånger per år. GTB's uppgift är att bereda ärenden för myndighetsgruppen på ett sådant sätt att bilbelysningen blir såväl funktionsmässigt snygg som tekniskt rimlig att tillverka.

Det svenska arbetet bakom bilbelysning sköts av SIS kommitté SIS/TK 219, Bilbelysning med deltagare från fordonsindustrin, underleverantörer, myndigheter och provningsinstitut.

Området omfattar all standardisering som är direkt relaterad till bilbelysnings-området och omfattar alltså inte vägbelysningar.

Viktigt just nu:

• LED Lamp diagnostics

• ADP Adaptive Driving Beam

• Independent/Interdependent lamps

• Rear/Side reflex reflectors

Påverka nationellt och internationellt

Arbetet inom GTB, det europeiska expertorganet för bilbelysningsindustrin syftar till att ge fordonstillverkare, underleverantörer och testorgan riktlinjer i form av harmoniserade regler och standarder.

Det är viktigt att säkerställa att användarkrav tillgodoses och att tekniken får positiva effekter när det gäller trafiksäkerhet och miljö.

På programmet kan nämnas följande:

• Bilbelysning och signalering

• Miljöpåverkan på belysningsanordningar

• Fotometri

• Ljuskällor

• Varsellyktor

• Gasurladdningslampor

• LED

• AFS

• Reflexer

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 5 standarder
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Scandinavian Motorcenter, Danderyd
Driving Vision News, Levallois-Perr
Lumileds Sweden AB, Kista
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
TYRI Sweden AB, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Zeekr Technology Europe AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 35, Lighting and visibility
ISO/TC 22/SC 35/WG 1, Lighting and light-signalling
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta i kommittén?

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Madeleine Thour
Projektledare
+46(70)-091 61 71
madeleine.thour@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektkoordinator
jonatan.ringenson@sis.se

Niklas Blomqvist
Ordförande
Scania CV AB