Standardutveckling · SIS/TK 511

Ledningssystem för trafiksäkerhet

Sveriges långsiktiga vision, dvs. noll dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken, är en viktig grundprincip i en ny global standard. SIS har tillsammans med Trafikverket initierat ett internationellt arbete och tagit fram en ledningssystemstandard för vägtrafiksäkerhet - ISO 39001 - som publicerades hösten 2012. Det internationella intresset är stort och intresseorganisationer som t.ex. WHO och World Bank har deltagit i arbetet. Vägtrafiksäkerhet berör inte bara vägbyggare, transportörer och fordonstillverkare utan alla organisationer som kan påverka och/eller påverkas av trafiksäkerheten.

Kommittén Ledningssystem för trafiksäkerhet har varit med och aktivt påverkat innehåll och riktlinjer för den globala ledningssystemsstandarden ISO 39001. Standarden berör alla organisationer som vill förbättra vägtrafiksäkerheten, exempelvis transportörer, buss- och taxiverksamhet, fordonstillverkare, vägbyggare och skolor. Standarden behandlar dock inte spårbunden, sjöburen eller luftburen trafik. SS- ISO 39003 Vägtrafiksäkerhet - vägledning om etiska överväganden avseende trafiksäkerht för autonoma fordon publicerades i september 2023, där Sverige varit drivande och ett nytt arbete om trafiksäkerhet för matleverantörer har priceis  påbörjats, ISO 39004 Road traffic safety — Good practices for digital platform providers, och här efterlyser vi fler svenska experter i arbetet 

Syftet med standarderna är att organisationer ska arbeta mer systematiskt med trafiksäkerhet, för att rädda människoliv och reducera det mänskliga lidandet till följd av trafikolyckor. Trafikolyckor med död eller handikapp som följd är ett stort problem i både den industrialiserade delen av världen och i utvecklingsländer. Med en internationell standard ökar också förutsättningarna för att bästa tillgängliga teknik och praxis får en ökad spridning.             

Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet kan enkelt samverka med övriga ledningssystem som t ex kvalitetsledning (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001) och är uppbyggt efter en liknande struktur.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan
Utgivet 5 standarder
Deltagare 6 företag och organisationer
Cykelfrämjandet, Stockholm
Försvarsmakten, Stockholm
NTF, Solna
Sensys Gatso Sweden AB, Jönköping
Trafikverket, Borlänge
Transportstyrelsen, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 241, Road traffic safety management systems
ISO/TC 241/CAG, Chair´s Advisory Group
ISO/TC 241/WG 4, Marketing
ISO/TC 241/WG 6, Guidance on ethical considerations relating to autonomous vehicles
ISO/TC 241/WG 7, Development of ISO 39004
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Ledningssystem för transporttjänster (04.110)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg3.png
sdg11.png
sdg12.png

 

Läs mer om de globala målen här >

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Maria Andersson
Projektkoordinator
maria.andersson@sis.se