Standardutveckling · SIS/TK 154

Gummi och gummiprodukter

Standarder behövs för att underlätta handeln med produkter av vulkat gummi eller termoelast. Standardiseringsområdet omfattar såväl produktstandarder som provningsmetoder för olika kemiska och fysikaliska egenskaper. Några exempel på produktkategorier som ingår är olika typer av slangar, tätningsringar, tätningslister, gummibelagda textilier och gummihandskar.

Utvecklingen av nya och bättre gummiprodukter och provningsmetoder för desamma ger att det ständigt finns ett behov av att utveckla nya och revidera befintliga standarder för gummi och gummiprodukter. Dessa standarder är i huvudsak internationella och tas fram inom ISO, men för vissa produkter bedrivs även europeisk standardisering inom CEN. Kommittén bevakar och deltar i detta arbete och arbetar aktivt för att standarderna ska vara bra och anpassade till svensk industri. Det gäller såväl produktspecifikationer som provningsmetoder av olika slag.

Genom att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet har deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till. Kommittén har, förutom sekretariaten för tre internationella arbetsgrupper, flera experter anmälda i både det internationella och det europeiska arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 311 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Elastocon AB, BRÄMHULT
Element Materials Technology AB, Linköping
Nynas AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Trelleborg Holding AB, Trelleborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 45, Rubber and rubber products
ISO/TC 45/SC 1, Rubber and plastics hoses and hose assemblies
ISO/TC 45/SC 2, Testing and analysis
ISO/TC 45/SC 3, Raw materials (including latex) for use in the rubber industry
ISO/TC 45/SC 4, Products (other than hoses)
CEN/TC 208, Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines
CEN/TC 218, Rubber and plastics hoses and hose assemblies
CEN/TC 462, Regulated chemicals in products
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén? Läs mer

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Råmaterial för gummi och plast (83.040) Gummi (83.060) Cellmaterial (83.100) Gummi- och plastprodukter (83.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2024
oktober
fre
4
SIS/TK 154 möte
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Anders Backman
Ordförande
Volvo Technology AB