Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8030:2014

Slangar av gummi och plast - Provningsmetoder förbrännbarhet (ISO 8030:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8030:2014

Slangar av gummi och plast - Provningsmetoder förbrännbarhet (ISO 8030:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for assessing the flammability of hoses, except for hoses intended for use with petroleum fuels for combustion engines. The method is restricted to hoses of sizes up to and including nominal bore of 50 mm.NOTE 1 The user is referred to the applicable hose standard for flame/afterglow requirements.NOTE 2 The method of test for flammability of hoses for use with petroleum fuels is given in ISO 13774[1].

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Slangar och slangledningar (23.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8030:2014

Slangar av gummi och plast - Provningsmetoder förbrännbarhet (ISO 8030:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability (ISO 8030:2014)

Artikelnummer: STD-102483

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-07-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 8030