Standard Svensk standard · SS-ISO 22762-5:2021

Isolatorer av elastomer för skydd vid jordskalv - Del 5: Glidande seismiska skyddsisolatorer för byggnader (ISO 22762-5:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22762-5:2021

Isolatorer av elastomer för skydd vid jordskalv - Del 5: Glidande seismiska skyddsisolatorer för byggnader (ISO 22762-5:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies minimum requirements and test methods for flat sliding seismic-protection isolators used for buildings and the materials used in the manufacture of such isolators.


It is applicable to flat sliding seismic-protection isolators used to provide buildings with protection from earthquake damage. The sliders are each mounted on elastomeric bearings to provide vertical compliance and rotational flexibility about horizontal axes.

Ämnesområden

Övrigt (83.140.99) Skak- och vibrationsskydd (91.120.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22762-5:2021

Isolatorer av elastomer för skydd vid jordskalv - Del 5: Glidande seismiska skyddsisolatorer för byggnader (ISO 22762-5:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Elastomeric seismic-protection isolators — Part 5: Sliding seismic-protection isolators for buildings (ISO 22762-5:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031260

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-20

Antal sidor: 52