Standard Svensk standard · SS-ISO 13775-1:2021

Slangar och rör av termoelast för bilar - Del 1: Annan användning än i bränslesystem (ISO 13775-1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13775-1:2021

Slangar och rör av termoelast för bilar - Del 1: Annan användning än i bränslesystem (ISO 13775-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the test requirements and the test methods for extruded thermoplastic tubing and hoses for use in vehicles powered by internal-combustion engines, excluding use in air braking systems (see ISO 7628), fuel lines (see ISO 13775-2), and high-pressure hydraulic systems. This document is intended especially for use by original equipment manufacturers (OEMs).

Ämnesområden

Fordonssystem Allmänt (43.040.01) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30) Slangar (83.140.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13775-1:2021

Slangar och rör av termoelast för bilar - Del 1: Annan användning än i bränslesystem (ISO 13775-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Thermoplastic tubing and hoses for automotive use - Part 1: Non-fuel applications (ISO 13775-1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031317

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-09-22

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 13775-1:2017