Standard Svensk standard · SS-ISO 48-1:2018

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet - Del 1: Introduktion och riktlinjer (ISO 48-1:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 48-1:2018

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet - Del 1: Introduktion och riktlinjer (ISO 48-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance on the determination of the hardness of vulcanized and thermoplastic rubbers.
It is intended to provide an understanding of the significance of hardness as a material property and to assist in the selection of an appropriate test method.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 48-1:2018

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet - Del 1: Introduktion och riktlinjer (ISO 48-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of hardness - Part 1: Introduction and guidance (ISO 48-1:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006761

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-18

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 18517:2017