Standard Svensk standard · SS-ISO 5893:2019/Amd 1:2021

Utrustning för provning av gummi och plast - Dragning, töjning och sammantryckning (konstant hastighet hos den rörliga klämman) - Specifikation - Tillägg 1 (ISO 5893:2019/Amd 1:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5893:2019/Amd 1:2021

Utrustning för provning av gummi och plast - Dragning, töjning och sammantryckning (konstant hastighet hos den rörliga klämman) - Specifikation - Tillägg 1 (ISO 5893:2019/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for tensile-testing systems operating at constant rate of traverse and suitable for testing rubbers, plastics and adhesives, although any one system might only be applicable to a narrower range of materials. It also covers such systems when used for flexural, shear and compression tests.

Ämnesområden

Utrustningar för gummi- och plastindustrin (83.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5893:2019/Amd 1:2021

Utrustning för provning av gummi och plast - Dragning, töjning och sammantryckning (konstant hastighet hos den rörliga klämman) - Specifikation - Tillägg 1 (ISO 5893:2019/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber and plastics test equipment - Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) - Specification - Amendment 1 (ISO 5893:2019/Amd 1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80032144

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-11-03

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO 5893:2019