Standard Svensk standard · SS-ISO 4664-3:2021

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 3: Glastemperatur (Tg) (ISO 4664-3:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4664-3:2021

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 3: Glastemperatur (Tg) (ISO 4664-3:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the glass transition temperature, Tg, of vulcanized rubbers in the hardness range from 30 IRHD to 80 IRHD. The dynamic properties are measured via temperature sweep in sinusoidal deformation at a defined strain and frequency and Tg is determined from the peak in the tan δ versus temperature curve. Glass transition temperature, Tg, determined in this way serves the purpose of a guideline to the service temperature of the material.


Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4664-3:2021

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 3: Glastemperatur (Tg) (ISO 4664-3:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of dynamic properties — Part 3: Glass transition temperature (Tg) (ISO 4664-3:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031487

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-10-04

Antal sidor: 20