Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-4:2010

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 4: Mätprocedurer och krav (ISO 10140-4:2010)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10140-4:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-4:2010

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 4: Mätprocedurer och krav (ISO 10140-4:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 10140 specifies the basic measurement procedures for airborne and impact sound insulation in laboratory test facilities.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-4:2010

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 4: Mätprocedurer och krav (ISO 10140-4:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 4: Measurement procedures and requirements (ISO 10140-4:2010)

Artikelnummer: STD-75408

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 20140-10 , SS-EN ISO 140-6 , SS-EN ISO 140-1 , SS-EN ISO 140-8 , SS-EN ISO 140-3 , SS-EN ISO 140-3/A1:2004 , SS-EN ISO 140-1/A1:2004 , SS-EN ISO 140-11:2005 , SS-EN ISO 140-16:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 10140-4:2021