Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-1

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Krav på laboratorieprovrum med undertryckt flanktransmission (ISO 140-1:1997)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010 Tillägg: SS-EN ISO 140-1/A1:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-1

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Krav på laboratorieprovrum med undertryckt flanktransmission (ISO 140-1:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 511 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 511 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-1

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Krav på laboratorieprovrum med undertryckt flanktransmission (ISO 140-1:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 511 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 511 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Requirements for laboratory test facilities with suppressed flanking transmission (ISO 140-1:1997)

Artikelnummer: STD-22353

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-24

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010