Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-3

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 3: Laboratoriemätning av luftljudsisolering hos byggdelar (ISO 140-3:1995)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010 Tillägg: SS-EN ISO 140-3/A1:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-3

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 3: Laboratoriemätning av luftljudsisolering hos byggdelar (ISO 140-3:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-3

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 3: Laboratoriemätning av luftljudsisolering hos byggdelar (ISO 140-3:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building element - Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995)

Artikelnummer: STD-17996

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-02-16

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010