Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-8

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 8: Laboratoriemätning av stegljudsdämpning hos golvbeläggningar på tunga referensbjälklag (ISO 140-8:1997)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-8

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 8: Laboratoriemätning av stegljudsdämpning hos golvbeläggningar på tunga referensbjälklag (ISO 140-8:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-8

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 8: Laboratoriemätning av stegljudsdämpning hos golvbeläggningar på tunga referensbjälklag (ISO 140-8:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of building elements - Part 8: Laboratory measurements of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a heavyweight standard floor (ISO 140-8:1997)

Artikelnummer: STD-22354

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-24

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010