Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-1/A1:2004

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Krav på laboratorieprovrum med undertryckt flanktransmission - Tillägg 1: Särskilda krav på provöppningens ram vid provning av lätta dubbelväggar (ISO 140-1:1997/Amd 1:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-1/A1:2004

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Krav på laboratorieprovrum med undertryckt flanktransmission - Tillägg 1: Särskilda krav på provöppningens ram vid provning av lätta dubbelväggar (ISO 140-1:1997/Amd 1:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-1/A1:2004

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Krav på laboratorieprovrum med undertryckt flanktransmission - Tillägg 1: Särskilda krav på provöppningens ram vid provning av lätta dubbelväggar (ISO 140-1:1997/Amd 1:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Requirements for laboratory test facilities with suppressed flanking transmission - Amendment 1: Specific requirements on the frame of the test opening for lightweight twin leaf partitions (ISO 140-1:1997/Amd 1:2004)

Artikelnummer: STD-38319

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-30

Antal sidor: 7

Tillägg till: SS-EN ISO 140-1

Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010