Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-6

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 6: Laboratoriemätning av stegljudsisolering hos golv (ISO 140-6:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-6

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 6: Laboratoriemätning av stegljudsisolering hos golv (ISO 140-6:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 140 specifies a laboratory method for measuring impact noise transmission trough floors by using a standard tapping machine. The metchod is applicable to bare floors and also to floors with coverings. The results obtained can be used to compare the impact sound insulation properties of floors and to classify floors according to their sound insulation capabilities. NOTE 1 - Field measurements of impact sound insulation of floors are dealt with in ISO 140-7. NOTE 2 - Laboratory measurements of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a heavyweight standard floor are dealt with in ISO 140-8.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 140-6

Byggakustik - Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 6: Laboratoriemätning av stegljudsisolering hos golv (ISO 140-6:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 6: Laboratory measurements of impact sound insulation of floors (ISO 140-6:1998)

Artikelnummer: STD-24360

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-15

Antal sidor: 19

Ersätter: SS 25254 , SS 25252

Ersätts av: SS-EN ISO 10140-2:2010 , SS-EN ISO 10140-4:2010 , SS-EN ISO 10140-1:2010 , SS-EN ISO 10140-5:2010 , SS-EN ISO 10140-3:2010