Standardutveckling · SIS/TK 333

Operationstextilier

Att förebygga infektioner i sår efter operationer är viktigt inte bara för patientens hälsa och välmående, utan även av ekonomiska aspekter då det annars kan innebära en onödig och dyr eftervård. Kommittén skapar förutsättningar för en säker sjukvård genom att arbeta fram standarder för operationstextilier som effektivt förhindrar smitta.

Sjukvårdspersonal i operationskläder

Kommittén för operationstextilier tar fram standarder som anger kravnivåer samt testmetoder som hjälper till att minimera risker för postoperativa sårinfektioner genom olika en- och flergångstextilier som förekommer i en operationssal. Arbetet bidrar till ökad säkerhet för både patienter och personal.

Produkter som omfattas av standardiseringen inom operationstextilier är bland annat:

  • uppdukningsmaterial
  • operationsrockar
  • specialarbetsdräkter
  • munskydd
  • operationsmössor

Varför behövs standarder för operationstextilier?

Avsikten med standardarbetet är att överföring av infektiöst agens mellan patienter och personal under invasiv kirurgi och andra invasiva ingrepp förhindras. Kommittén medverkar till att utarbeta standarder till säkra och effektiva operationstextilier för ökad patient- och personalsäkerhet.

Mer information om kommitténs arbete:

Varför behövs standarder för operationstextilier? Seminarium
Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Nyheter
Utgivet 5 standarder
Deltagare 10 företag och organisationer
Almedahls Alingsås AB, Alingsås
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elis Textil Service AB, Malmö
HejMar AB, Borås
Mölnlycke Health Care AB, Göteborg
Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Mölndal
Textilia Tvätt & Textilservice AB, Örebro
Vårdförbundet, Stockholm
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 94/SC 13/WG 6, Protective clothing against hazardous biological agents
CEN/TC 205, Non-active medical devices
CEN/TC 205/WG 14, Surgical clothing and drapes, and medical face masks
CEN/TC 205/WG 17, Infection protection masks
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta i kommittén?

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tre kommittéer som minimerar luftburen smitta i operationsrummet

Sammanfattning 2023 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten under 2023.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning 2023(pdf).

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se