Standard Svensk standard · SS-EN 14683:2019+AC:2019

Operationsmunskydd - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14683:2019+AC:2019

Operationsmunskydd - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

 

Detta innebär standarden

Denna europeiska standard specificerar konstruktion, design, prestandakrav och testmetoder för medicinska ansiktsmasker som är avsedda att begränsa överföring av smittämnen från personal till patienter under kirurgiska ingrepp och andra medicinska miljöer med liknande krav. En medicinsk ansiktsmask kan också vara effektiv för att minska utsläpp av smittämnen från näsan och munnen hos en symtomfri bärare eller en patient med kliniska symptom.

Standarden beskriver två typer av medicinska ansiktsmasker:

Typ I – avsedda att användas av patienter, för att minska risken för spridning av infektioner, särskilt i epidemier eller pandemisituationer.

Typ II – huvudsakligen avsedda att användas av sjukvårdspersonal, i en operationssal eller andra medicinska miljöer med liknande krav.

Denna standard är inte tillämplig på masker som enbart är avsedda för personligt skydd av personal.

Denna standard ersätter SS-EN 14683:2019, utgåva 3.

Övrigt att lägga märke till

Andra standarder för ansiktsmasker för användning som personlig andningsutrustning finns tillgängliga.

I bilaga Annex ZA redogörs för förhållandet mellan standarden och kraven i EU-direktiven.

Fördelar med att använda standarden

Standarden ger tillverkare information om testmetoder för att uppfylla prestandakraven och innehåller också ett specifikt annex riktat till användare av medicinska ansiktsmasker.

Omfattning
This document specifies construction, design, performance requirements and test methods for medical face masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients during surgical procedures and other medical settings with similar requirements. A medical face mask with an appropriate microbial barrier can also be effective in reducing the emission of infective agents from the nose and mouth of an asymptomatic carrier or a patient with clinical symptoms.
This European Standard is not applicable to masks intended exclusively for the personal protection of staff.
NOTE 1 Standards for masks for use as respiratory personal protective equipment are available.
NOTE 2 Annex A provides information for the users of medical face masks.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14683:2019+AC:2019

Operationsmunskydd - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Operationstextilier, SIS/TK 333

Internationell titel: Medical face masks - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80015218

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-22

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14683:2019