Standardutveckling · SIS/TK 323

Geodata

Framtagande av grundläggande geodatastandarder (generiska, arkitektur, ramverk) med principer som gäller för all geodata. Geodatastandarder underlättar datautbyte och samverkan mellan aktörer.

Utgångspunkter i kommitténs arbete

  • Påverka internationell standardisering inom främst ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics genom remisshantering och genom medverkan i ISO-arbetet, när det gagnar nationella mål

  • Påverka nationellt samt främja användingen av svensk standard inom området för att bidra till ett nationellt ramverk för geodata baserat på standarder

  • Samverka med andra ISO kommittér, OGC och andra krav exempelvis Inspire

Användning av standarder inom kommitténs omfattning

Kommittén arbetar för att främja användningen av standarder genom informationsspridning och påverkansarbete

Mer information om kommitténs arbete:

Var med och påverka
Prioriterade standarder inom geodata
Aktuella remisser Att kommentera
Utgivet 114 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Dun & Bradstreet Sweden AB, Solna
Geoforum Sverige, Stockholm
Lantmäteriet, Gävle
Lantmäteriet Kiruna Fastighetsbildningskontor, Gävle
Lantmäteriet Luleå Fastighetsbildningskontor, Gävle
Rymdstyrelsen, Solna
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Regionkontor Stockholm, Sundbyberg
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics
ISO/TC 211/AG 1, Outreach advisory group
ISO/TC 211/AG 10, XML maintenance group (XMG)
ISO/TC 211/AG 11, Advisory group to support UN-GGIM and other related UN activities
ISO/TC 211/AG 12, Control body for the ISO geodetic register
ISO/TC 211/AG 2, Advisory group on strategy
ISO/TC 211/AG 3, Programme maintenance group (PMG)
ISO/TC 211/AG 4, Joint advisory group (JAG) ISO/TC 211 – OGC
ISO/TC 211/AG 5, Harmonized model maintenance group (HMMG)
ISO/TC 211/AG 6, Group for Ontology Maintenance (GOM)
ISO/TC 211/AG 7, Terminology maintenance group (TMG)
ISO/TC 211/JWG 11, Joint ISO/TC 211 - ISO/TC 204 WG: GIS-ITS
ISO/TC 211/WG 10, Ubiquitous public access
ISO/TC 211/WG 4, Geospatial services
ISO/TC 211/WG 6, Imagery
ISO/TC 211/WG 7, Information communities
ISO/TC 211/WG 9, Information management
CEN/TC 287, Geographic Information
Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell

Projektdeltagarna betalar olika projektavgifter som är individuellt fastställda utifrån till exempel historiska skäl, storlek eller betalningsförmåga.

Framtida periodisering

I denna kommitté är framtida periodisering inte aktuell

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen

Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Utbildning och Seminarier

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar (35.240) Kodning av information (35.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal "Deltagarportalen".

Relevanta standarder för geodata- en vägledning

Geodata är data som beskriver företeelser och deras geografiska läge. Syftet med den här vägledningen är att hjälpa den som arbetar med geodata i Sverige genom att

  • orientera sig bland standarder för geodata och liknande dokumentation
  • få reda på hur standarder används och har använts

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Fredrik Stenberg
Projektledare
fredrik.stenberg@sis.se

Mats Åhlin
Vice projektledare
mats.ahlin@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Helen Eriksson
Ordförande
Lantmäteriet Kiruna Fastighetsbildningskontor