Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19156:2023

Geografisk information - Observationer, mätningar och provtagningar (ISO 19156:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19156:2023

Geografisk information - Observationer, mätningar och provtagningar (ISO 19156:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som definierar hur information kring bestämningar av olika storheter ska beskrivas. Standarden innehåller ett schema med klasser för olika typer av bestämningsresultat (antal, mätvärde, kategori, tid, läge och sammansatta resultat) samt klasser för att beskriva resultat som varierar i tiden och rummet. Schemat innehåller även basklasser för klasser som beskriver de företeelser där bestämningarna utförs, exempelvis borrhål och väderstationer.

Standarden baseras på standarder från Open Geospatial Consortium (OGC). Se [OGC O&M]

SS-EN ISO 19136-1, GML, ges exempel på kodning av bestämningar.
Standarden vänder sig till den som konstruerar applikationsscheman där uppgifter om företeelsers egenskaper främst betraktas som resultatet av mätningar och iakttagelser. 

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)
Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This document defines a conceptual schema for observations, for features involved in the observation process, and for features involved in sampling when making observations. These provide models for the exchange of information describing observation acts and their results, both within and between different scientific and technical communities.
Observations commonly involve sampling of an ultimate feature-of-interest. This document defines a common set of sample types according to their spatial, material (for ex situ observations) or statistical nature. The schema includes relationships between sample features (sub-sampling, derived samples).
This document concerns only externally visible interfaces and places no restriction on the underlying implementations other than what is needed to satisfy the interface specifications in the actual situation.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19156:2023

Geografisk information - Observationer, mätningar och provtagningar (ISO 19156:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Observations, measurements and samples (ISO 19156:2023)

Artikelnummer: STD-80042953

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-05-15

Antal sidor: 168

Ersätter: SS-EN ISO 19156:2013