Standard Svensk standard · SS-ISO 19104:2016

Geografisk information - Terminologi (ISO 19104:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19104:2016

Geografisk information - Terminologi (ISO 19104:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som ger riktlinjer för upprättande och underhåll av termsamlingar i första hand inom ISO 19100-serien men även vid terminologiarbete i allmänhet. Dessutom specificeras strukturen för termposter och principerna för skrivande av definitioner belyses. Riktlinjerna har använts vid det övergripande terminologiarbetet inom ISO/TC 211 där standardernas samtliga termposter samordnas och förvaltas och som även ligger till grund för en flerspråkig termdatabas, multi-lingual glossary of terms. 

Omfattning
This document specifies requirements for the collection, management and publication of terminology in the field of geographic information.The scope of this document includes— selection of concepts, harmonization of concepts and development of concept systems,— structure and content of terminological entries,— term selection,— definition preparation,— cultural and linguistic adaptation,— layout and formatting requirements in rendered documents, and— establishment and management of terminology registers.This document is applicable to International Standards and Technical Specifications in the field of geographic information.

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19104:2016

Geografisk information - Terminologi (ISO 19104:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Terminology (ISO 19104:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8022667

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-29

Antal sidor: 96

Ersätter: SIS-ISO/TS 19104:2009