Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19118:2011

Geografisk information - Kodningsregler för överföring av data (ISO 19118:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19118:2011

Geografisk information - Kodningsregler för överföring av data (ISO 19118:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard för kodningsregler för utbyte och lagring av data som följer ISO 19100-standarderna. Standardens krav på kodningsregler är generella men utgår i praktiken från problemet att översätta ISO 19100-seriens standardscheman och applikationsscheman (i UML) till XML-scheman.

Standarderna för kodning av geodata med GML [SS-EN ISO 19136] och standarden för kodning av metadata [SIS-CEN ISO/TS 19139] baseras på denna standard.

Standarden vänder sig i första hand till standardiserare som utvecklar sådana kodningsstandarder.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Exempel på användning av standarden: NVDB - Formatspecifikation

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This International Standard specifies the requirements for defining encoding rules for use for the interchange of data that conform to the geographic information in the set of International Standards known as the “ISO 19100 series”. This International Standard specifies - requirements for creating encoding rules based on UML schemas, - requirements for creating encoding services, and - requirements for XML-based encoding rules for neutral interchange of data. This International Standard does not specify any digital media, does not define any transfer services or transfer protocols, nor does it specify how to encode inline large images.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19118:2011

Geografisk information - Kodningsregler för överföring av data (ISO 19118:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Encoding (ISO 19118:2011)

Artikelnummer: STD-82019

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-10-31

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN ISO 19118:2006 , SS-ISO 19118:2006