Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 81-21:2022 , SS-EN 81-21:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the safety rules related to new passenger and goods/passenger lifts permanently installed in existing buildings where in some circumstances due to limitations enforced by building constraints, some requirements of EN 81 20:2014 cannot be met (see also 4th sentence of Introduction).
This European Standard addresses a number of these constraints and gives requirements for alternative solutions. It is intended to be read and applied in conjunction with the European Standard EN 81-20:2014.
This European Standard covers:
- either the construction and installation of one or more complete new lift(s) including new well and machinery spaces in an existing building; or
- the replacement of one or more existing lift(s) by new ones in existing well(s) and machinery spaces.
This European Standard does not cover:
- replacement or modifications of some parts to a lift already installed;
- other applications outside of the scope of EN 81 20:2014.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building

Artikelnummer: STD-80002959

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-20

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 81-21:2018

Ersätter: SS-EN 81-21:2009+A1:2012 , SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Ersätts av: SS-EN 81-21:2022 , SS-EN 81-21:2022