Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 81-21:2018 , SS-EN 81-21:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard specificerar säkerhetsbestämmelser för person- och personvaruhissar permanent installerade i befintliga byggnader där under vissa omständigheter vissa krav i EN 81-1 och EN 81-2 inte kan uppfyllas på grund av byggnadstekniska restriktioner. (se även 4:e stycket i Orientering). Denna europeiska standard behandlar ett antal av dessa restriktioner och ställer krav på alternativa lösningar. Den ska läsas och tillämpas i samband med de europeiska standarderna EN 81-1 eller EN 81-2 !raderad text " inklusive deras avsnitt 0. Denna europeiska standard behandlar: — Antingen tillverkning och installation av komplett hiss inklusive nytt schakt och nya maskineriutrymmen i befintlig byggnad; eller — Utbyte av befintlig(a) hiss(ar) mot ny(a) i befintligt/befintliga schakt och maskineriutrymme(n). Denna europeiska standard behandlar inte: — Utbyte eller modifiering av enstaka delar hos en befintlig hiss;— Andra åtgärder som inte innefattas i EN 81-1 eller EN 81-2.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings

Artikelnummer: STD-87520

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-20

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Ersätter: SS-EN 81-21:2009

Ersätts av: SS-EN 81-21:2018 , SS-EN 81-21:2018