Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 81-21:2018 , SS-EN 81-21:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the safety rules related to new passenger and goods/passenger lifts permanently installed in existing buildings where in some circumstances due to limitations enforced by building constraints, some requirements of EN 81-1 and EN 81-2 cannot be met (see also 4th sentence of Introduction).
This European Standard addresses a number of these constraints and gives requirements for alternative solutions. It shall be read and applied in conjunction with the European Standards EN 81-1 or EN 81-2 and their amendments A1:2005 and A2:2004, including their Clause 0.
This European Standard covers:
- Either the construction and installation of one or more complete new lift(s) including new well and machinery spaces in an existing building; or
- The replacement of one or more existing lift(s) by new ones in existing well(s) and machinery spaces.
This European Standard does not cover:
- Replacement or modifications of some parts to a lift already installed;
- Other applications outside of the scope of EN 81-1 or EN 81-2.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings

Artikelnummer: STD-87216

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-20

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Ersätter: SS-EN 81-21:2009

Ersätts av: SS-EN 81-21:2018 , SS-EN 81-21:2018