Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 81-21:2022 , SS-EN 81-21:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar säkerhetsregler för nya person- och personvaruhissar som installeras permanent i befintliga byggnader där vissa krav i EN 81-20:2014 under vissa omständigheter inte kan uppfyllas på grund av byggnadstekniska begränsningar.
Denna Europastandard behandlar ett antal av dessa begränsningar och anger krav på alternativa lösningar. Den är avsedd att läsas och tillämpas tillsammans med Europastandard EN 81-20:2014.
Denna Europastandard omfattar
— antingen konstruktion och installation av en eller flera kompletta hissar inklusive nytt schakt och nya maskinrum i befintlig byggnad, eller
— utbyte av en eller flera befintliga hissar mot ny(a) i befintliga schakt och maskinutrymmen.
Denna Europastandard omfattar inte
— utbyte eller modifiering av enstaka delar i en redan installerad hiss,
— andra tillämpningar som inte innefattas i EN 81-20:2014.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-21:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building

Artikelnummer: STD-80019618

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-20

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 81-21:2018

Ersätter: SS-EN 81-21:2009+A1:2012 , SS-EN 81-21:2009+A1:2012

Ersätts av: SS-EN 81-21:2022 , SS-EN 81-21:2022