Handbok

Mät din informationssäkerhet - Gap-analys

Köp

Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Boken ger en metod för att på två dagar genomlysa organisationens befintliga informationssäkerhet och få ett proffsigt beslutsunderlag att presentera för ledningen, där brister och förslag på åtgärder kan presenteras.

Det finns ett idag ett omfattande behov av att utvärdera skyddsåtgärdernas effektivitet i alla verksamheter. Inte minst då det ställs större och större krav på att man skall efterleva olika regelverk som t ex. internkontroll och styrning och SOX.

Dagens informationsteknologiska verksamheter är oerhört komplexa med en blandning av teknologier, processer och medarbetare som alla samverkar för att verksamheten skall få ett så bra stöd som möjligt att hantera sin information. Allt detta för att stödja organisationens mål.

Om vi genom GAP-analysen gjort värderingen av skyddet får verksamheten ett bra kvitto på hur sårbar man är för de risker som kan uppträda. Det skapar en trygghet för organisationen att veta hur man mår.

På bifogad cd finner du följande mallar och dokument:

  • Program för att genomföra en Gap-analys i Word.
  • Frågebatteri inför en Gap-analys i Word.
  • Frågebatter för själva analysen i pdf.
  • Sammanställningsblankett efter en analys i Word.
  • Slutrapport efter en analys i Word.
  • Gap-analys grafisk mall i excel.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01)


Köp

Handbok

Mät din informationssäkerhet - Gap-analys
Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-66424

Beteckning: SIS HB 67

Utgåva: 1

Utgiven: 2008-09-01

Antal sidor: 300

Förlag: Svenska institutet för standarder