Tolkningar av kraven för ISO 14001

Syftet med detta forum är att underlätta ditt användande av miljöledningsstandarden, ISO 14001:2015. Standarden är skriven för att passa organisationer av olika storlek och typ.

Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 14001:2015. Detta kan bidra till klargöranden av standardtextens formuleringar. Forumet kommer endast att hjälpa till när det gäller att förtydliga och klargöra innebörden av standardens krav. Själva tillämpningen av standardens krav ligger dock utanför tolkningsgruppens möjligheter och uppdrag.

Här nedan finner du redan besvarade tolkningsfrågor, listade efter vilket avsnitt i standarden som berörs:

3. Termer och definitioner

4. Organisationens förutsättningar

5. Ledarskap

6. Planering

7. Stöd

8. Verksamhet

9. Utvärdering av prestanda


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.