Skapa och inför ditt miljöledningssystem

Här hittar information om hur du ska skapar och inför ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. Det gäller bland annat att upprätta en miljöpolicy, arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestandan och skapa ett levande ledningssystem. Hur du väljer att införa och planera ditt miljöledningssystem är självklart specifikt för just din organisation.

Steg 1. 
Upprätta en miljöpolicy

Miljöpolicyn är ett viktigt redskap för ledningen i din organisation. Det är det dokument som ska styra ert miljöarbete. Ni kan utforma policyn precis som ni vill ha den, men dessa krav behöver ingå: 

  • Den bör berätta hur organisationen ska följa lagstiftningen.
  • Den bör innehålla uppgifter om ständiga förbättringar.
  • Den ska peka på viktiga miljöaspekter (de delar av din verksamhet, produkter eller tjänster som kan inverka på miljön).

Steg 2. 
Planera verksamheten

Se till att rutinerna blir tydliga, så att alla i din organisation kan förstå vad de innebär. Här bestäms hur ni ser på miljön i verksamheten och hur ni vill påverka miljön i rätt riktning. Efter det identifierar ni miljömålen och gör ett program för hur ni ska uppnå dem.

Steg 3. 
Införa och driva miljöprogrammet

I detta steg inför och börjar ni använda programmet för miljömålen. Var lyhörd för eventuella svagheter och ta med alla momenten i införandet här nedan:

  • Fastställ organisation och ansvar.
  • Utbilda och gör personalen medvetenheten.
  • Kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet internt och till externa intressenter.
  • Dokumentera miljöledningssystemet.
  • Säkerställ styrning av dokument.
  • Styr verksamheten på ett miljöriktigt sätt.
  • Skapa en plan hur ni agerar vid ett eventuellt nödläge.

Steg 4. 
Följa upp och kontrollera arbetet

För att ert arbete ska kunna utvecklas behöver ni skapa rutiner för att följa upp och utvärdera det som införts. Att övervaka och mäta resultaten är a och o för att kunna reagera snabbt om det till exempel sker ändringar i lagstiftningen. Eller om arbetet passerar de gränser som ni har satt upp. Därför är regelbunden revision en viktig del av miljöledningssystemet.

Steg 5.
Åtgärda och ständigt förbättra arbetet

Här går ledningen i din organisation igenom utvärderingen som resulterar i olika åtgärder. Ni skapar förutsättningarna för att kunna leva upp till att ständigt förbättra ert arbete.


 

Om du behöver ytterligare stöd har vi konsulter som kan hjälpa dig på vägen.


Utbildningar inom miljöledning

SIS erbjuder flera utbildningar på olika nivåer för att ert företag ska öka effektiviteten med ett väl fungerande miljöledningssystem. enligt kraven i ISO 14001:2015.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv