Bakgrund till Vägledningen om relevanta standarder

SIS standardiseringsområde för geodata, numera SIS /TK 323, gjorde under 2014 en undersökning där informationsansvariga svenska myndigheter och några svenska kommuner tillfrågades om geodatastandarder. Frågorna var detaljerade och handlade om användningen och intresset för att införa enskilda standarder. Utöver detta ställdes frågor om vad som skulle behövas för att underlätta införande av standarder.

Ur svaren kan man utläsa hur dokumentation och kunskapsförmedling om geodatastandarder borde utformas:

  • kartläggning över geodatastandarder
  • sambanden mellan geodatastandarder
  • exempel på produkter, system, gränssnitt och API:er som använder geodatastandarder
  • referenser till användare, produkter och leverantörer som använder geodatastandarder
  • handböcker med implementationshjälp
  • profiler av geodatastandarder
  • mer erfarenhetsutbyte kring geodatastandarder
  • webinarer om geodatastandarder
  • workshops om geodatastandarder

Denna vägledning ska vara ett svar på de fyra första punkterna. Ännu finns dock inte så många exempel på eller referenser till användning av standarder. Förslag välkomnas via geodata@sis.se.
För de övriga punkterna planeras andra åtgärder.

Ur svaren kan man även utläsa att många inte vet att det finns standarder som skulle underlätta. Det har därför varit viktigt att orientera om standardernas innehåll och sammanhang på ett lättillgängligt sätt på svenska.

Det är också tydligt att många andra standarder används, både för geodata och för informationsteknik. Några exempel är KML, CS/W, Esri SHAPE, GeoTiff, DTED, DGIWG, GeoJSON, OGC WaterML, OGC SLD, SOAP, WSDL, WS Policy och UDDI Service Discovery. Denna vägledning tar därför upp flera standarder som inte kommer från ISO, CEN eller SIS.