Kvalitetsstyrning geodata - Styra och övervaka produktionsprocessen

Produktionen av data (produktionsprocessen) utförs enligt kvalitetsledningsplanen från Planera-fasen. Arbetet ska resultera i stabila kvalitetssäkrade data som uppfyller specifikationerna och en process som sker i enlighet med arbetsinstruktionerna.

Tillhandahålla specifikationer och instruktioner - Tillhandahålla dataproduktspecifikationer (DPS:er), dataproduktbeskrivningar och rutiner/handledningar/instruktioner för arbetet – så att processens medarbetare ska kunna utföra sitt arbete enligt hur det är tänkt. Till hjälp för att formulera en dataspecifikation finns ISO 19131 Geografisk information- Specifikation av datamängder, som också använder sig av ISO 19157 för att uttrycka krav på data.

Följa kvalitetsdokumenten i produktionsprocessen - Processa (skapa, förädla, producera, aggregera…) data i enlighet med tillhandahållen dokumentation.

Styra och övervaka arbetet i produktionen - styra och övervaka produktionsprocessen med intervall baserade på identifierade risker i processen. Om avvikelser upptäcks så vidtas åtgärder för att korrigera och ev. säkra att avvikelserna inte upprepas. Olösta avvikelser klassificeras.

  

Läs mer om:
Kvalitetsstyrning geodata
Planera
→ Styra och övervaka produktionsprocessen
Säkra kvalitet
Förbättra
Tillhandahålla datarelaterat stöd
Tillhandahålla resurser


Styra och övervaka