Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14971:2020

Medicintekniska produkter - Tillämpning av ett system för riskhantering för medicintekniska produkter (ISO 14971:2019)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 14971:2020/A11:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14971:2020

Medicintekniska produkter - Tillämpning av ett system för riskhantering för medicintekniska produkter (ISO 14971:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 102 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 102 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 963,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges terminologi, principer och en process för riskhantering av medicintekniska produkter, inklusive programvara som en medicinteknisk produkt och medicintekniska produkter för in vitro-diagnos. Den process som beskrivs i detta dokument avser att hjälpa tillverkare av medicintekniska produkter att identifiera de faror som är förenade med den medicintekniska produkten, för att värdera och utvärdera de förbundna riskerna, att kontrollera dessa risker och övervaka kontrollernas effektivitet.
Kraven i detta dokument kan tillämpas på alla faser i livscykeln för en medicinteknisk produkt. Den process som beskrivs i detta dokument gäller för risker som är förbundna med en medicinteknisk produkt, såsom risker som är relaterade till biokompatibilitet, data- och systemsäkerhet, elektricitet, rörliga delar, strålning och användbarhet.
Den process som beskrivs i detta dokument kan också tillämpas på produkter som inte nödvändigtvis är medicintekniska produkter inom vissa lagstiftningsområden, och kan också användas av andra som är delaktiga i den medicintekniska produktens livscykel.
Detta dokument gäller inte för:
— beslut om användningen av en medicinteknisk produkt i samband med en särskild klinisk rutin,
— riskhantering inom affärsverksamhet.
Enligt detta dokument ska tillverkare upprätta objektiva kriterier för riskacceptans, men inte ange acceptabla risknivåer.
Riskhantering kan ingå i ett ledningssystem för kvalitet. I detta dokument krävs emellertid inte att tillverkaren har ett ledningssystem för kvalitet på plats.
Anm. Vägledning om tillämpningen av detta dokument finns i ISO/TR 24971[9].

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Medicintekniska kvalitetssystem (11.110.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14971:2020

Medicintekniska produkter - Tillämpning av ett system för riskhantering för medicintekniska produkter (ISO 14971:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 102 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 102 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 963,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning- och riskhanteringssystem samt andra tillhörande standarder för medicinteknik, SIS/TK 355

Internationell titel: Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2019)

Artikelnummer: STD-80022551

Utgåva: 5

Fastställd: 2020-01-02

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN ISO 14971:2020

Ersätter: SS-EN ISO 14971:2012