Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-2:2020

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 2: Krav på leverantörer (ISO 10667-2:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-2:2020

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 2: Krav på leverantörer (ISO 10667-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 10667-serien gör att fördelarna med bedömningar kan utnyttjas. Detta dokument fokuserar på
bedömningarnas kvalitet i arbets- och organisationsmiljö under hela anställningscykeln, t ex i samband
med rekrytering och urval, karriär- eller yrkesvägledning, utbildning och utveckling,
successionsplanering och omplacering. Dokumentet fastställer en ram för bedömningsprocessen. Det
omfattar även genomförandet av alla arbets- och organisationsrelaterade bedömningar (direkt till
bedömningsdeltagare och indirekt till användare av bedömningsdata). Det identifierar även centrala
begrepp kopplade till bedömningar, såsom användningen av evidensbaserade metoder, rättvisa och
validitet för att öka bedömningsprocessernas kvalitet och nytta.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-2:2020

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 2: Krav på leverantörer (ISO 10667-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Human Resource Management, SIS/TK 562

Internationell titel: Assessment service delivery — Procedures and methods to assess people in work and organizational settings — Part 2: Requirements for service providers (ISO 10667-2:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80033657

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-11-10

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-ISO 10667-2:2020

Ersätter: SS-ISO 10667-2:2011