Standard Swedish standard · SS-ISO 10667-2:2020

Assessment service delivery — Procedures and methods to assess people in work and organizational settings — Part 2: Requirements for service providers (ISO 10667-2:2020, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10667-2:2020

Assessment service delivery — Procedures and methods to assess people in work and organizational settings — Part 2: Requirements for service providers (ISO 10667-2:2020, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
ISO 10667-serien gör att fördelarna med bedömningar kan utnyttjas. Detta dokument fokuserar på
bedömningarnas kvalitet i arbets- och organisationsmiljö under hela anställningscykeln, t ex i samband
med rekrytering och urval, karriär- eller yrkesvägledning, utbildning och utveckling,
successionsplanering och omplacering. Dokumentet fastställer en ram för bedömningsprocessen. Det
omfattar även genomförandet av alla arbets- och organisationsrelaterade bedömningar (direkt till
bedömningsdeltagare och indirekt till användare av bedömningsdata). Det identifierar även centrala
begrepp kopplade till bedömningar, såsom användningen av evidensbaserade metoder, rättvisa och
validitet för att öka bedömningsprocessernas kvalitet och nytta.

Subjects

Services for consumers (03.080.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10667-2:2020

Assessment service delivery — Procedures and methods to assess people in work and organizational settings — Part 2: Requirements for service providers (ISO 10667-2:2020, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80033657

Edition: 2

Approved: 11/10/2020

No of pages: 44

Also available in: SS-ISO 10667-2:2020

Replaces: SS-ISO 10667-2:2011