Standard Svensk standard · SS-ISO 14572:2006

Vägfordon - 60 V och 600 V runda, skärmade och oskärmade flerledare med skyddshölje - Provningsmetoder och krav för bas- och högprestandautförande (ISO 14572:2006, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 14572:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14572:2006

Vägfordon - 60 V och 600 V runda, skärmade och oskärmade flerledare med skyddshölje - Provningsmetoder och krav för bas- och högprestandautförande (ISO 14572:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies test methods and requirements for basic and high-performance round, screened and unscreened, multi-core sheathed cables, intended for use in road vehicle applications. The unscreened, single-core cables must be in accordance with ISO 6722. Other cores may be used but, in these cases, the construction and tests required to ensure functionality of these cores must be agreed between the customer and supplier. See ISO 6722 for temperature classes.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14572:2006

Vägfordon - 60 V och 600 V runda, skärmade och oskärmade flerledare med skyddshölje - Provningsmetoder och krav för bas- och högprestandautförande (ISO 14572:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elledningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 04

Internationell titel: Road vehicles - Round, screened and unscreened 60 V and 600 V multi-core sheathed cables - Test methods and requirements for basic and high performance cables (ISO 14572:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46940

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-11-10

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-ISO 14572

Ersätts av: SS-ISO 14572:2011