Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-5:2013

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 5: Enhetliga diagnostiktjänster för IP-implementering (UDSonIP) (ISO 14229-5:2013, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 14229-5:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-5:2013

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 5: Enhetliga diagnostiktjänster för IP-implementering (UDSonIP) (ISO 14229-5:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 14229-5:2013 references ISO 14229-1 and ISO 14229-2 and specifies the implementation requirements of a common set of unified diagnostic services (UDS) on Internet Protocol (UDSonIP).
ISO 14229-5:2013 does not include any redundant information of the documents as listed in the introduction. It focuses on additional requirements specific to the implementation of UDSonIP, and specific restrictions in the implementation of UDSonIP.

Ämnesområden

Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-5:2013

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 5: Enhetliga diagnostiktjänster för IP-implementering (UDSonIP) (ISO 14229-5:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Unified diagnostic services (UDS) - Part 5: Unified diagnostic services on Internet Protocol implementation (UDSonIP) (ISO 14229-5:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100146

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-11-12

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-ISO 14229-5:2022