Standard Svensk standard · SS-EN 1740

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Funktionsprovning av element som huvudsakligen är belastade i längsled

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1740

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Funktionsprovning av element som huvudsakligen är belastade i längsled
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Byggnadsstommar (91.080) Betongkonstruktioner (91.080.40) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1740

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong eller lättklinkerbetong - Funktionsprovning av element som huvudsakligen är belastade i längsled
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Performance test for prefabricated reinforced components made of autoclaved concrete or ligtweight aggregate concrete with open structure under predominantly longitudinal load (vertical components)

Artikelnummer: STD-22474

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-05-08

Antal sidor: 10