Standardutveckling · SIS/TK 180

Murverk och Puts

Murverk kan utföras med allt från bränd tegelsten, kalksandsten, betonghålblock, lättklinkerblock till lättbetongblock. Murverk putsas och den ut- eller invändiga putsen blir en del av murverket. Kommittén verkar för att ta fram produktstandarder som innehåller kravspecifikationer för murverk och puts.

Välkommen kulturvårdaren Johan Jönsson, Traditionskraft AB som ny ordförande i kommittén Murverk och puts.


Kommittén är med och utvecklar produktstandarder, som innehåller kravspecifikationer för murverk och puts. De flesta standarder för provningsmetoderna är klara, vilket kan påverka provningsförfarande för tillverkare av murverksprodukter. Kommittén arbetar också med olika tillbehör som till exempel kramlor eller järn för förstärkning av själva murverket.

Nytt arbete om lera som byggmaterial

Ett nytt nationellt standardiseringsarbete om lera har startat inom kommittén. Det finns idag standarder för lerhusbyggande i några andra länder och nu blir det även föremål för standardisering i Sverige.

Kommittén höll ett intressentmöte via webb 30 januari 2023. Intressentmötet spelades in och du kan ta del av inspelningen här. Mer information finner du här >>

Förslag till första standardiseringsdokument om lera som byggmaterial är nu ute på remiss tom 2:e juli 2024. Förslaget är tillgängligt att läsa och lämna synpunkter på här: ftSIS/TS 28947 Lera som byggmaterial – Invändig lerputs – Egenskaper, provning och märkning

Är du intresserad av detta arbete? Kontakta SIS projektlledning Tobias Lundgren för mer information.

Nya generationens Eurokoder

Kommittén arbetar för tillfället aktivt med Eurokod 6 med regler för dimensionering av bärande murverk (dvs SS-EN 1996-serien),  läs mer under frågor och svar om Eurokod 6 När det gäller Eurokoderna generellt, läs mer under kommittén Eurokoder – SIS/TK 203.

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Våren 2024 kommer följande arbeten på slutomröstning:
FprEN 1996-1-2, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
FprEN 1996-2, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande

Den första standarden inom Eurokod 6 i den nya generationen finns nu tillgänglig:
SS-EN 1996-1-1:2022, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner

Observera att den äldre utgåvan, SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012, finns tillgänglig och gäller parallellt.

Förfarandet med parallella utgåvor gäller även 1996-3, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk

 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 127 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
AB Joma, Gnosjö
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Mölndal
Combimix AB, Bålsta
Eko Ulf, Mölndal
Lode Sverige AB, Åkersberga
Morneon i Stockholm AB, Falun
Målarkalk AB, Hyllinge
Norske Murmestres Landsforening,
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Sollentuna
Schwenk Sverige AB, Malmö
Traditionskraft AB, Järna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
CEN/TC 125, Masonry
CEN/TC 125/WG 1, Masonry units
CEN/TC 125/WG 10, Brick slips
CEN/TC 125/WG 2, Mortar
CEN/TC 125/WG 3, Ancillary components
CEN/TC 125/WG 4, Test methods
CEN/TC 125/WG 5, Application of external rendering and internal plastering
CEN/TC 125/WG 6, Thermal properties for masonry
CEN/TC 125/WG 7, Dangerous substances
CEN/TC 125/WG 8, Environmental product declaration
CEN/TC 125/WG 9, Clay flooring blocks
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 6, Eurocode 6: Design of masonry structures
CEN/TC 250/SC 6/WG 1, Evolution of EN 1996-1-1 General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
CEN/TC 250/SC 6/WG 2, Simplified calculation methods
CEN/TC 250/SC 6/WG 3, Structural fire design
CEN/TC 250/SC 6/WG 4, Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna i SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tobias Lundgren
Projektledare
tobias.lundgren@sis.se

Karin Vestlund.Ekerby
Vice projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Johan Jönsson
Ordförande
Traditionskraft AB