Standard Svensk standard · SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1090-2:2018 , SS-EN 1090-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden uppdaterades 2016-03-07. Om du köpt standarden innan detta datum vänligen kontakta SIS kundservice så skickar de en uppdaterad version av denna standard. Mejla kundservice@sis.se eller ring 08-555 523 10.

Denna Europastandard ger utförandekrav för stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål tillverkade av:

 • varmvalsat konstruktionsstål för stålsorter upp till S690
 • kallformade komponenter och tunnplåt för rostfritt stål upp till S700
 • varm- och kallformade austenitiska, austenit-ferritiska och ferritiska rostfria
 • varm- och kallformade rörprofiler

Denna Europastandard får även användas för konstruktionsstål upp till S960 förutsatt att utförandekraven är verifierade mot säkerhetskraven och att erforderliga tilläggskrav anges. De krav som ges i denna Europastandard är oberoende av stålbärverkets typ och form (t.ex. byggnad, bro, plåtbalk eller fackverk) och kraven omfattar även utmattningsbelastade bärverk eller bärverk utsatta för seismiska laster. Kraven uttrycks i form av utförandeklasser.

Denna Europastandard är tillämplig för:

 • bärverk dimensionerade enligt berörd del av EN 1993
 • bärverksdelar av tunnplåt som beskrivs av 
  EN 1993-1-3
 • de bärverksdelar av stål som ingår i samverkanskonstruktioner med
 • betong och som dimensioneras enligt berörd del av 
  EN 1994
 • för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler under förutsättning att villkoren för utförande överensstämmer med dem och att eventuella tilläggskrav anges

Denna Europastandard omfattar inte krav på vattentäthet och lufttäthet för tunnplåtsinklädnad.

Omfattning
Denna Europastandard ger utförandekrav för stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål tillverkade av

— varmvalsat konstruktionsstål för stålsorter upp till S690;
— kallformade komponenter och tunnplåt för rostfritt stål upp till S700 !borttagen text;
— varm- och kallformade austenitiska, austenit-ferritiska och ferritiska rostfria stål;
— varm- och kallformade rörprofiler.

Denna Europastandard får även användas för konstruktionsstål upp till S960 förutsatt att utförandekraven är verifierade mot säkerhetskraven och att erforderliga tilläggskrav anges.

De krav som ges i denna Europastandard är oberoende av stålbärverkets typ och form (t.ex. byggnad, bro, plåtbalk eller fackverk) och kraven omfattar även utmattningsbelastade bärverk eller bärverk utsatta för seismiska laster. Kraven uttrycks i form av utförandeklasser.

Denna Europastandard är tillämplig för bärverk dimensionerade enligt berörd del av EN 1993.

Denna Europastandard är tillämplig för bärverksdelar av tunnplåt som beskrivs av EN 1993-1-3.

Denna Europastandard är tillämplig för de bärverksdelar av stål som ingår i samverkanskonstruktioner med betong och som dimensioneras enligt berörd del av EN 1994.

Denna Europastandard får även tillämpas för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler under förutsättning att villkoren för utförande överensstämmer med dem och att eventuella tilläggskrav anges.

Denna Europastandard omfattar inte krav på vattentäthet och lufttäthet för tunnplåtsinklädnad.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01) Stålkonstruktioner (91.080.13) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

Artikelnummer: STD-85935

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-08-23

Antal sidor: 220

Finns även på: SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Ersätter: SS-EN 1090-2:2008 , SS-EN 1090-2:2008

Ersätts av: SS-EN 1090-2:2018 , SS-EN 1090-2:2018