Standard Svensk standard · SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1090-2:2018 , SS-EN 1090-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna Europastandard ger utförandekrav för stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål tillverkade av:

 • varmvalsat konstruktionsstål för stålsorter upp till S690
 • kallformade komponenter och tunnplåt för rostfritt stål upp till S700
 • varm- och kallformade austenitiska, austenit-ferritiska och ferritiska rostfria
 • varm- och kallformade rörprofiler

Denna Europastandard får även användas för konstruktionsstål upp till S960 förutsatt att utförandekraven är verifierade mot säkerhetskraven och att erforderliga tilläggskrav anges. De krav som ges i denna Europastandard är oberoende av stålbärverkets typ och form (t.ex. byggnad, bro, plåtbalk eller fackverk) och kraven omfattar även utmattningsbelastade bärverk eller bärverk utsatta för seismiska laster. Kraven uttrycks i form av utförandeklasser.

Denna Europastandard är tillämplig för:

 • bärverk dimensionerade enligt berörd del av EN 1993
 • bärverksdelar av tunnplåt som beskrivs av 
  EN 1993-1-3
 • de bärverksdelar av stål som ingår i samverkanskonstruktioner med
 • betong och som dimensioneras enligt berörd del av 
  EN 1994
 • för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler under förutsättning att villkoren för utförande överensstämmer med dem och att eventuella tilläggskrav anges

Denna Europastandard omfattar inte krav på vattentäthet och lufttäthet för tunnplåtsinklädnad.

Omfattning
This European Standard specifies requirements for execution of structural steelwork as structures or as manufactured components, produced from: - hot rolled, structural steel products up to and including grade S690; - cold formed components and sheeting up to and including grades S700; - hot finished and cold formed austenitic, austenitic-ferritic and ferritic stainless steel products; - hot finished and cold formed structural hollow sections, including standard range and custom-made rolled products and hollow sections manufactured by welding. This European Standard may also be used for structural steel grades up to and including S960, provided that conditions for execution are verified against reliability criteria and any necessary additional requirements are specified. This European Standard specifies requirements independent of the type and shape of the steel structure (e.g. buildings, bridges, plated or latticed components) including structures subjected to fatigue or seismic actions. The requirements are expressed in terms of execution classes This European Standard applies to structures designed according to the relevant part of EN 1993. This European Standard applies to structural components and sheeting as defined in EN 1993-1-3. This European Standard applies to steel components in composite steel and concrete structures designed according to the relevant part of EN 1994. This European Standard may be used for structures designed according to other design rules provided that conditions for execution comply with them and any necessary additional requirements are specified. This European Standard does not cover requirements for watertightness or air permeability resistance of sheeting.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01) Stålkonstruktioner (91.080.13) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

Artikelnummer: STD-81108

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-08-23

Antal sidor: 220

Finns även på: SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Ersätts av: SS-EN 1090-2:2018 , SS-EN 1090-2:2018