Standard Swedish standard · SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1090-2:2018 , SS-EN 1090-2:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 297 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard ger utförandekrav för stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål tillverkade av

— varmvalsat konstruktionsstål för stålsorter upp till S690;
— kallformade komponenter och tunnplåt för rostfritt stål upp till S700 !borttagen text;
— varm- och kallformade austenitiska, austenit-ferritiska och ferritiska rostfria stål;
— varm- och kallformade rörprofiler.

Denna Europastandard får även användas för konstruktionsstål upp till S960 förutsatt att utförandekraven är verifierade mot säkerhetskraven och att erforderliga tilläggskrav anges.

De krav som ges i denna Europastandard är oberoende av stålbärverkets typ och form (t.ex. byggnad, bro, plåtbalk eller fackverk) och kraven omfattar även utmattningsbelastade bärverk eller bärverk utsatta för seismiska laster. Kraven uttrycks i form av utförandeklasser.

Denna Europastandard är tillämplig för bärverk dimensionerade enligt berörd del av EN 1993.

Denna Europastandard är tillämplig för bärverksdelar av tunnplåt som beskrivs av EN 1993-1-3.

Denna Europastandard är tillämplig för de bärverksdelar av stål som ingår i samverkanskonstruktioner med betong och som dimensioneras enligt berörd del av EN 1994.

Denna Europastandard får även tillämpas för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler under förutsättning att villkoren för utförande överensstämmer med dem och att eventuella tilläggskrav anges.

Denna Europastandard omfattar inte krav på vattentäthet och lufttäthet för tunnplåtsinklädnad.

Subjects

General (91.040.01) Steel structures (91.080.13) Construction works (92.200.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 297 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-85935

Edition: 1

Approved: 8/23/2011

No of pages: 220

Also available in: SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Replaces: SS-EN 1090-2:2008 , SS-EN 1090-2:2008

Replaced by: SS-EN 1090-2:2018 , SS-EN 1090-2:2018